به كلينيك كارآفريني ايران خوش آمدید!

كلينيك كارآفريني ايران یکی از مراکز آموزشی و مشاوره ای پیشرو در زمینه های مدیریت، کارآفرینی و فناوری اطلاعات در ایران می باشد . این موسسه با اتکا به تجربه 7 ساله اعضای جوان و تحصیل کرده خود در امر آموزش و مشاوره توانسته است گام های موثری در جهت توسعه کارآفرینی، مدیریت و فناوری اطلاعات بردارد . ارتقا سطح کیفیت اطلاع رسانی و خدمات تخصصی و تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزشی نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و بستر سازی مناسب جهت بهبود فضای کسب و کار و منابع انسانی بخشی از اهداف این مركز تخصصي می باشد.

اهداف شرکت

مرجع شدن در حوزه های آموزش، پژوهش، مشاوره و ترویج در بستر فناوری های نوین در زمینه های فناوری اطلاعات، مدیریت و کارآفرینی در کشور
اجرای دوره های آموزشی به صورت مجازی (وبیناری) به جهت ترویج فرهنگ آموزش الکترونیکی
ارتقای سامانه های بومی در حوزه های آموزش، مشاوره، ترویج و پژوهش و تسهیل ارتباط میان دانشگاه ها و مراکز آموزشی و صنعت
برقراری ارتباط با نهادها و بنیادها در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در جهت توسعه و تعالی سازمان

زمينه هاي فعاليت

كارآفريني 100
دوره ها و مشاوره مديريتي 100
فناوري اطلاعات در مديريت و كارآفريني 85
دوره هاي كارگاهي تخصصي 50