مشاوره

در عصر حاضر، مشاوره مدیریت يكي از صنايع مادر در اقتصاد بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته صنعتي مي باشد. صنایعی با قدمت بالای100 سال كه امروزه در تمام فعاليت هاي تجاري فراگير شده اند و بکارگیری مشاوره يكي از علل موفقيت كسب وكار آنها بشمار مي رود.
مديران امروز درعرصه رقابت، ضمن دانش فني صنعت خود، نيازمند دانسته هاي مديريتي مي باشند كه شايد فرصت عميق شدن در آن را نيابند. از سوي ديگر مشاوران با تجربه ساير شركتها وسازمانها مي توانند مسير دستيابي به اثربخشي وكارايي را كوتاهتر نموده و با حذف خطاها، ريسك كمتري را متحمل شوند.
از این رو تيم مشاوره كلينيك كارآفريني ايران بر اساس استانداردهاي روز دنيا و بر اساس تجربيات علمي و عملي خود مجموعه اي ازخدمات مشاوره اي خود را در زمينه هاي زير ارائه مي دهد:
 • مشاوره برنامه ريزي و مديريت استراتژيك
 • مشاوره راه اندازي كسب وكار
 • مشاوره منابع انساني
 • مشاوره مالي وبودجه بندي
 • مشاوره ارزيابي سيستم
 • مشاوره ايزو 9001
 • مشاوره IWA2 ويژه مراكز آموزشي
 • مشاوره ITIL در فضاي IT
 • مشاوره بازاريابي وبرندينگ
 • مشاوره فروش
 • مشاوره ارتباط با مشتري
 • مشاوره پياده سازي IT