خدمات پژوهشی

پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامان مند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. به طور معمول پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر «پاسخ دادن به آن» می‌باشد

پژوهش پایه (بنیادی) و پژوهش کاربردی
پژوهش پایه‌ای می‌تواند زمینه «پژوهش کاربردی» را فراهم آورد، در حالی که پژوهش‌های کاربردی دارای جنبه عملی و مستقیما متوجه حل مشکلات جامعه و بشریت می‌باشند. در ضرورت انجام این دو دسته از مطالعات شکی نیست. به عنوان مثال تصمیم گیرندگان سیاسی هر کشور به جهت کسب توانایی در اداره عملی جامعه، نیازمند پژوهش‌های کاربردی می‌باشند و این دسته از پژوهش‌ها خود متکی بر پژوهش‌های پایه‌ای هستند.

یکی از روشهایی که به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته‌است، پژوهشهای آنلاین می‌باشد. در این پژوهشها توزیع پرسشنامه آنلاین محور پژوهش را تشکیل می‌دهد.

انواع خدمات پژوهشی که در كلينيك انجام می شود:

  • انجام طر‌ح‌هاي پژوهشي در زمينه‌هاي مدیریت، کارآفرینی و مدیریت فناوری اطلاعات.
  • انجام خدمات مشاوره علمي و فني در ارتباط با برنامه‌هاي تحقيقاتي.
  • بررسي، شناسايي و رفع نيازهاي تحقيقاتي بخش‌هاي خدماتي، اجرايي و دانشگاهي.
  • ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات و جوامع علمي و پژوهشي.
  • مدیریت تحقیقات آنلاین، طراحی و اجرای پرسشنامه ها و تحلیل های آماری.
  • تهیه محتوای آموزشی در زمينه‌هاي مدیریت، کارآفرینی و مدیریت فناوری اطلاعات.
آیا درخواست مشاوره دارید؟