درس اول – مبانی کارآفرینی و کسب و کار

توسط | ۲۰ اردیبهشت, ۹۴|

در اين درس به بررسي مباني كارآفريني و كسب و كار پرداخته مي شود: