مقالات فناوری اطلاعات

مدیریت دانش چیست؟ تعریف و مفاهیم آن

توسط | ۴ اسفند, ۹۳|

مدیریت دانش واژه ای علمی است که ارائه یک تعریف استاندارد از آن مشکل است. به منظور درك بهتر مفهوم مديريت دانش بايد ابتدا به بررسي مفاهيم داده (Data) ، اطلاعات (Information)، دانش (Knowledge)، خرد (Wisdom) و تفاوت و ارتباط ميان آنها می پردازيم. اصطلاحات اطلاعات و داده ، اغلب به جاي كلمه دانش به […]

سازمان یادگیرنده، چه سازمانی است؟

توسط | ۴ اسفند, ۹۳|

هر سازمان از گروهی از افراد تشکیل شده است . هرگروه باعث رشد و پویایی یک فرهنگ می شود . پایداری فرهنگ به مدت زمان موجودیت گروه،ثبات عضویت افراد در گروه و شدت هیجانهای عاطفی مشترک آنها بستگی دارد . نتیجه اینکه پرورش یک فرهنگ جدید، برای مثال یک فرهنگ مبتنی بر یادگیری، نیاز به […]

ویژگیهای تیم های مجازی موفق

توسط | ۱۵ بهمن, ۹۳|

تحقیقات نشان می دهد که تیم های مجازی موفق دارای خصوصیات زیر هستند:
1- حمایت اجرایی: تیم های مجازی زمانی خوب عمل می کنند که حمایت اجرایی برای توسعه ارتباطات اجتماعی در کار (برای ایجاد اعتماد بین همکاران) و مشارکت، وجود داشته باشد.

2- فعالیتهای مفید منابع انسانی : دو فعالیت منابع انسانی عملکرد تیمی را بهبود می […]