سازمان یادگیرنده، چه سازمانی است؟

توسط | ۴ اسفند, ۹۳|

هر سازمان از گروهی از افراد تشکیل شده است . هرگروه باعث رشد و پویایی یک فرهنگ می شود . پایداری فرهنگ به مدت زمان موجودیت گروه،ثبات عضویت افراد در گروه و شدت هیجانهای عاطفی مشترک آنها بستگی دارد . نتیجه اینکه پرورش یک فرهنگ جدید، برای مثال یک فرهنگ مبتنی بر یادگیری، نیاز به […]

چالشهای تیم های مجازی

توسط | ۱۵ بهمن, ۹۳|

تیم های مجازی دارای چالشهایی درونی و مختص به خود هستند. ایجاد اعتماد و مدیریت تضادهای ناشی از کم بودن ارتباطات رودررو کم بین اعضای تیم مشکل است. ارتباطات بین تیم های مجازی جهانی، چالش برانگیزتر است و غلبه بر موانع و اختلافات فرهنگی کار دشوارتری می باشد.
تحقیقات نشان می دهد، 46 درصد افرادی که […]

ویژگیهای تیم های مجازی موفق

توسط | ۱۵ بهمن, ۹۳|

تحقیقات نشان می دهد که تیم های مجازی موفق دارای خصوصیات زیر هستند:
1- حمایت اجرایی: تیم های مجازی زمانی خوب عمل می کنند که حمایت اجرایی برای توسعه ارتباطات اجتماعی در کار (برای ایجاد اعتماد بین همکاران) و مشارکت، وجود داشته باشد.

2- فعالیتهای مفید منابع انسانی : دو فعالیت منابع انسانی عملکرد تیمی را بهبود می […]

آداب مذاکره حضوری

توسط | ۱۵ بهمن, ۹۳|

* تعیین وقت مذاکره: هیچ‌وقت بدون اطلاع و آمادگی قبلی با کسی مذاکره نکنید و هیچ کسی را نیز در چنین موقعیتی قرار ندهید.

* تعیین افراد مذاکره‌کننده: قبل از مذاکره بدانید که با چه کسانی و با چه سمتی مذاکره دارید تا شما نیز بتوانید پیش‌بینی‌های لازم، برای همراهی همکاران لازم برای مذاکره را داشته […]